Dr.Herbst & Partners - Your family practitioners
Administratiewe Inligting


Die sakekant van die praktyk word deur Jolanda en Suzette met die hulp van ’n buite-praktykbestuurder behartig. Etlike riglyne en beleide is nodig om hierdie afdeling doeltreffend te bestuur en om misverstande te vermy.’n Nuwe pasiënt by die praktyk sal die volgende stappe neem:
 • Registrasie ̶ voltooi asseblief een van die registrasievorms met u aankoms, of laai dit hier af en voltooi dit vóór u aankoms om die proses te bespoedig.

 • Maak asseblief seker dat al u besonderhede korrek is, aangesien ons 100% afhanklik is van die inligting wat ons van u ontvang. Stel ons ook te eniger tyd in kennis as daar enige veranderings aan u inligting is sodat ons op hoogte kan bly. Adri is daarvoor verantwoordelik om ’n bygewerkte databasis te hou en u kan haar by die rekeninge-afdeling of by info@herbstpartners.co.za kontak.

 • U eerste besoek sal in kontant betaal moet word. Daaropvolgende besoeke sal van u mediese fonds (indien beskikbaar) geëis word. Indien u verkies om onmiddellik daarvoor te betaal en self van u mediese fonds te eis, stel ons asseblief by u registrasie in kennis.

 • Maak asseblief ná ’n besoek seker by die rekeninge-afdeling of daar enige bybetalings is wat betaal moet word.

 • Betalings kan met kontant, tjek, kredietkaart of EFO gemaak word.

 • Bankbesonderhede:
  • Herbst en Vennote,
  • ABSA
  • Tak: Somerset - Wes
  • Takkode: 334712
  • Rekeningnommer: 2900280338

 • Dui asseblief u lêernommer soos dit op u faktuur gedruk is aan as verwysing.

 • Onbeperkte krediet is ongelukkig nie beskikbaar nie en krediet sal volgens die volgende beleid bestuur word: KREDIETBELEID

 • Wanneer rekeninge agterstalling is, kan betalings met Suzette (accounts@herbstpartners.co.za.co.za) gereël word volgens
  die standaard beleid: BETALINGSBELEID

 

 

 

design • www.gstudio.co.za