Dr.Herbst & Partners - Your family practitioners
Mediese fonds Inligting


Eerstens, ’n bietjie duidelikheid rakende ons verhouding met die mediese fonds-bedryf: Mediese versekering is derde party-versekering, soortgelyk aan die versekering op jou motor/huis/ensovoorts. Ons werk ten nouste saam met u mediese fonds in ’n poging om die proses te vergemaklik, maar ons is nie in hul diens of deur hulle gekontrakteer nie.


In sommige gevalle sal ons as aangewese diensverskaffer vir ’n bepaalde fonds optree.

Ons tree tans namens die volgende fondse op:
 • Discovery
 • Bonitas
 • Onecare

 

Ons werk baie nou saammet Discovery deur middel van hul HealhtID app. Dit stel ons in staat om verskeie van U voordele (bv. patologie, chroniese medikasie, ens) elektronies te bestuur. Verder kan ons U registreer vir addisionele Vitality voordele gekoppel aan sekere chroniese toestande.

Voorgeskrewe minimum voordele (VMV’e) word volgens wet gedefinieer. VMV’e is ’n lys van toestande en behandeling wat elke mediese fonds ten volle moet dek. Volgens die RMS is daar mediese ingrypings beskikbaar bo en behalwe die voorgeskrewe VMV-toestande, maar kan ʼn skema kies om nie daarvoor te betaal nie. Indien ʼn persoon nie van ʼn mediese skema se aangewese diensverskaffer gebruik maak vir die behandeling van ʼn VMV-toestand nie, kan van die persoon verwag word om ʼn gedeelte van die rekening self te betaal.

VMV’e sluit 270 ernstige gesondheidstoestande, enige noodtoestand en 25 chroniese siektes in:

 • Addison se siekte
 • Asma
 • Bipolêre gemoedsversteuring
 • Brongiëktase
 • Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte (COLS)
 • Chroniese renale siekte
 • Crohn se siekte
 • Diabetes insipidus
 • Diabetes mellitus tipe 1
 • Diabetes mellitus tipe 2
 • Disritmie
 • Epilepsie
 • Gloukoom
 • Hartversaking
 • Hemofilie A en B
 • Hiperlipidemie
 • Hipertensie
 • Hipotiroïdisme
 • Kardiomiopatie
 • Koronêre arteriesiekte
 • Parkinson se siekte
 • Rumatoïede artritis
 • Sistemiese lupus-eritematose (SLE)
 • Skisofrenie
 • Ulseratiewe kolitis
design • www.gstudio.co.za